Yazı: Dümevarımcılık

Updated: Apr 12, 2020

Tüm bu telaş karmaşa senkop vesaire hep birlikte “Düm”e, yani Bir’e varmak için.

İşte buna Dümevarımcılık diyoruz 🙂

(Bkz Türk Müziğinde usüller)

0 views0 comments

© 2020 by Puja Productions

Abone Ol